טופס הצהרה  לפי סעיף 3א(1) לתקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות התש"פ-2020)
לתשומת ליבך אישור זה מהווה הצהרת בריאות
* אני לא משתעל/ת
* אין לי חום מעל 38 מעלות צלזיוס ולא היה לי חום כאמור בשבוע האחרון
* לא הייתי במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים
דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page