זרקור תקציב המדינה לשנת 2019 – מבט על   
זרקור תקציב המדינה לשנת 2019 – מבט על‏ 

ביום שישי האחרון, ה-12 בינואר, לאחר מרתון של דיונים, תקציב המדינה לשנת 2019 אושר פה אחד ויעמוד על כמעט 500 מיליארד שקלים. התקציב יסתכם ב־397.3 מיליארד שקלים, לא כולל 100 מיליארד שקלים שהוקצו להחזר חובות, על כן, מדובר בתקציב הגדול ביותר אי פעם.

התקציבים הגדולים ביותר, על פי ההצעה שאושרה, הם תקציב הביטחון (63 מיליארד שקלים). השני בגודלו הוא תקציב החינוך (59.8 מיליארד שקלים). תקציב הבריאות יעמוד על 38 מיליארד שקלים ותקציב הביטוח הלאומי יעמוד על כ-44 מיליארד שקלים.

חשוב לציין כי בין השנים 2014 – 2019 נרשם הגידול בתקציב החינוך עומד על 38% (16.6 מיליארד שקלים), בתקציב הבריאות חל גידול של 60% (14.1 מיליארד שקלים), בביטוח הלאומי נצפה גידול של 37% (12.95 מיליארד שקלים), בתקציב לניצולי השואה עלייה של 41% (1.4 מיליארד שקלים) ובתקציב הביטחון גידול של 37% (15.4 מיליארד שקלים). תקציב 2019 יהיה גבוה ב-23 מיליארד שקלים מתקציב 2018, לאחר ששר האוצר כחלון חילק לשרים 23 מיליארד שקלים, כ-3 מיליארד שקלים יותר מהתכנון.
שר האוצר, משה כחלון אמר בפתח ישיבת הממשלה: "התקציב שאנחנו מביאים היום לממשלה הוא תקציב חברתי שממוקד בהצמחת המשק הישראלי וחיזוק הכלכלה. הצמיחה היא שמאפשרת לנו להביא את הבשורות החברתיות בתקציב. שר אוצר הוא לא גזבר, התפקיד שלו הוא להצמיח את המשק ולנתב את פירות הצמיחה למקומות הנכונים ולאוכלוסיות שנשכחו במשך יותר מדי שנים. התקציב הזה ממשיך את המהפכה החברתית וקובע סדר חלוקתי חדש".
להלן תקציר המפרט את תוספות התקציב העיקריות:

משרד העבודה והרווחה נמנה עם המרוויחים הגדולים כאשר קצבאות הנכים יגדלו ב-2.14 מיליארד שקלים והצמדת הקצבאות לשכר הממוצע במשק יובאו לאישור הממשלה כבר בישיבתה הקרובה. תקציב המשרד יגדל בעוד 1.24 מיליארד שקלים ויסתכם בסך 12 מיליארד שקלים ב-2019 – הגדול ביותר אי פעם.

משרד הפנים קיבל תוספת של 1.2 מיליארד שקלים ותקציבו יעמוד על יותר מ-6 מיליארד שקלים – גם כאן הגבוה ביותר אי פעם.
שר החקלאות אורי אריאל נשמע גם הוא מרוצה. במהלך ליל הדיונים עלה בידיו להביא תקציבים נוספים לתחומי פעילות שקרובים לליבו: לראשונה, יוקצה תקציב בסך 16 מיליון שקלים למלחמה בטרור חקלאי, שייתן מענה ביטוחי לתופעת גניבת בקר. עוד קיבל אריאל: 15 מיליון שקלים לשדרוג מעבדות המחקר של משרד החקלאות, קידום מחקר בתחום הקנאביס הרפואי, 15.6 מיליון שקלים לתחום צער בעלי חיים.

תכניות של מפלגת כולנו ושר הכלכלה, אלי כהן, קיבלה עד 4 מיליארד שקלים לתוכניות "נטו": "נטו תעשייה" (1.15 מיליארד שקלים), "נטו נגב" להקמת 15 מפעלים (353 מיליון שקלים), "נטו סבסוד צהרונים" (605 מיליון שקלים ב־2019, נוסף על 900 מיליון שקלים ב־2018) ו"נטו מענקי עבודה" (750 מיליון שקלים לשנה ב־2018 ו־2019).

משרד הביטחון, ובראשו שר הביטחון, דרש תוספת של 4.8 מיליארד שקלים וסוכם כי הקבינט ידון בהגדלת התקציב אחרי פסח.
עם זאת, לכל התוספות יהיה מחיר: קיצוץ רוחבי של 4.9 מיליארד שקלים השנה, וב־2019 קיצוץ רוחבי נוסף בסך 2.9 מיליארד, בשיעור של 4% בתקציבי כל המשרדים.
התכנית הכלכלית
כמו כן, התכנית הכלכלית שאושרה כוללת מספר הצעות חלק משמעותיות. להלן פירוט אודות מספר הצעות חוק נבחרות על פי עקרונות מרכזיים:

• יוקר המחיה
o תכנית נטו חופשות לקיצור החופשות בבתי הספר – התוכנית נועדה לצמצם את הפער בין ימי חופשת ההורים לבין ימי חופשות התלמידים. במסגרת התכנית בימי חופשות חנוכה ופסח ייהנו התלמידים מחמישה ימי פעילות חינוכית.
o סבסוד צהרונים – במסגרת תכנית נטו משפחה 
o קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי – שבוע העבודה יקוצר ל-42 שעות, זאת בכדי לשפר את האיזון בין עבודה לשעות הפנאי של העובד בחיק משפחתו.
o מעבר בין בנק לבנק בלחיצת כפתור – במטרה לקדם את התחרות בשוק הבנקאות בישראל הוחלט על הסרת חסמי מעבר של לקוחות בין בנקים בלחיצת כפתור בלבד.
o הסרת חסמים בייבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר מחייה– צעד זה נועד להסיר חסמים קיימים ליבוא האישי המהווה ערוץ להגברת התחרותיות והפחתת המחירים בשווקים ריכוזיים.
o הקמת סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסיות

• צמצום פערים
o תכנית סיעוד לאומית – התכנית תיכנס לתוקף כבר במהלך שנת 2018 ותכלול הגדלה משמעותית של שעות הסיעוד הניתנות לקשישים בביתם, הכנסת טיפולי שיניים לקשישים במסגרת סל הבריאות, הגברת המעורבות של קופות החולים בשיקום וטיפול הקשישים הסיעודיים בביתם והקלת נטל הבירוקרטיה.
o הרפורמה להוזלת מחירי הניתוחים הפרטיים – על מנת לצמצם את ההוצאה של משקי הבית על ניתוחים, להקל על יוקר המחיה ולחזק את מערכת הבריאות הציבורית, אישרה הממשלה החלת פיקוח על מחירי ניתוחים במערכת הבריאות הפרטית, כך שבשלב הראשון יתבקשו דיווחים על מחירים ורווחיות של הניתוחים בתחום, ולאחר מכן, ייבחן הצורך בקביעת מחירים מקסימליים לניתוחים פרטיים.
o עידוד תעסוקה בקרב משפחות שבראשן הורה עצמאי – במשפחה חד הורית יכולת ההשתכרות מוגבלת למפרנס אחד, ולכן רמת ההכנסה נמוכה יותר מזו של משפחה שבה שני הורים עובדים. על כן, מוצע להקצות תוספת לתקציב ההתאמות אשר יוקצו לטובת תכניות לעידוד תעסוקה עבור אוכלוסיית ההורים העצמאיים. תכניות אלו יכול שיכללו בין השאר מבחני תמיכה לעמותות וגופים הפועלים למען אוכלוסיית המשפחות החד הוריות, לרבות שימוש באג"ח חברתי, והקלות בקריטריונים בקורסים להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה והתעשייה.
o הגדלת ההכנסה הפנויה של הורים עובדים באמצעות הרחבת מענק העבודה – מענק העבודה מהווה סיוע להורים עובדים שמשתכרים ברמות השכר הנמוכות במשק, תוך יצירת תמריצים חיוביים ותנאים כלכליים להשתלבות מלאה שלהם בשוק התעסוקה. במסגרת התכנית, יגדל המענק לאב עובד ב-50% .

• הגברת התחרות והצמיחה במשק
o תכנית "נטו תעשייה" – חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית - במסגרת התכנית יוקצה סכום כולל של 1.15 מיליארד שקלים להגברת כושר התחרות של התעשייה המקומית ובפרט התעשייה הקטנה והבינונית, והעלאת רמת פריון העבודה במשק והפחתת הנטל הרגולטורי על המגזר העסקי.
o רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית בישראל – הרפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית, שהוסכמה עם פורום המכללות הטכנולוגיות בישראל, תאפשר העלאה משמעותית ברמת ההכשרה הטכנולוגית בישראל בהתאם לצרכי המשק, ותאפשר למכללות הטכנולוגיות לגדול מעבר להיקף הקיים וליהנות מתקציב מוגדל שיאפשר להן לממש את הפוטנציאל הלא ממומש הגלום בהשכלה הטכנולוגית. יתר על כן, הרפורמה מחזקת באופן משמעותי את הרגולטור המפקח על המכללות הטכנולוגיות לשם הבטחת איכות ורלוונטיות תוכניות הלימוד, וקובעת מסלול לימודים מרובד על מנת לאפשר התאמה טובה יותר של הלימודים לשוק התעסוקה ולרווחת הסטודנטים.
o האצת פריסת רשת חלוקת הגז הטבעי, ועידוד תחרות במשק הדלק והתקנת מתקנים סולאריים
o הקמת רשויות תחבורה ציבורית מטרופוליניות בירושלים ובבאר שבע
o צמצום נזקי הגודש ועידוד נסיעה ברכבים מרובי נוסעים – הממשלה תתעדף התניידות לא ממונעת, תחבורה ציבורית ונסיעה שיתופית על פני תחבורה פרטית.
o מתן ודאות לתקציב הספורט באמצעות ניתוק התלות בהימורים והמשך הסדרה וייעול שוק של ההימורים החוקיים.
o טיוב הליך רישוי עסקים – על מנת להתמודד עם החשש שרשות מקומית תמנע באמצעות מנגנון רישוי עסקים את הקמתו של עסק שיש לו חשיבות לאומית, יש צורך, במקרים מסוימים, להעביר את סמכות הרישוי של הרשות המקומית, למשרד הפנים. במטרה לשמור על מנגנון המיועד למקרי קיצון בלבד, תידרש הכרזה של הממשלה על כל עסק בעל חשיבות לאומית, בכדי שרישויו יתבצע באמצעות משרד הפנים.
o מערך הרגולציה ברשות הכבאות וההצלה

ייעול המגזר הציבורי
o מדיניות הממשלה בנושא העסקת עובדים זרים בהיי טק – מוצע להקל על העסקתם של מומחים זרים בענף ההיי טק, על ידי קביעה כי גם הבאת מומחים זרים לתקופה של עד שנה תיעשה לפי הנוהל המקוצר, בשינויים המחויבים.
o שיפור טוהר המידות בשלטון המקומי – שינוי הרכבה ותפקידה של ועדת המכרזים ברשויות המקומיות באופן שיידמה לדין החל בשלטון המרכזי.
o שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה – מטרת החלטה זו הינה לשפר ולייעל את תהליכי הבחינות והמכרזים לכוח אדם בשירות המדינה, כך שהמשרדים השונים יקבלו בעלי תפקידים מתאימים עבור תפקידים פנויים מהר ככל האפשר.
o צמצום מספר משרדי הממשלה – במטרה לתמוך במאמצי הממשלה בביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות התקציב לשנת 2019 ולשם עמידה במסגרות הפיסקאליות, מיום כינונה של הממשלה הבאה יצומצם מספר המשרדים ל- 17.
צמצום ההון השחור – צמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגיטליים

ניתן לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף ופירוט עמוק יותר אודות תקציב המדינה לשנת 2019, כמו גם בנושאים אחרים.
מחלקת המחקר – חברת ת.א.ר.א.

פקס 03-532017 | טלפון 03-5444407
מרכז עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 17
www.tara-il.com
דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page