לא כדאי לכם לפספס: כל החידושים והתוספות שנכנסו למסלקה החל מהגרסה החדשה!
גרסה חדשה במסלקה הפנסיונית אשר מכילה לא מעט חידושים ותוספות שחשוב שתכירו. 
שדות מידע חדשים לבקשות "מסלקה" 
מספר שדות מידע חדשים נוספו למענה המתקבל בבקשות מסלקה - מידע אודות חוסך. 
מטרתם להרחיב את פירוט המידע לגבי המוצרים המדווחים ולשפר את השירות הניתן ללקוח על ידי בעל הרישיון.

אז איזה מידע נוסף תקבלו החל מהיום?

שדות מידע חדשים הנוגעים להתפתחות פרמיות במוצרי ביטוח. שדות אלו יופיעו תחת
 "פרטי כיסוי במוצר" ובהם ניתן יהיה למצוא מידעים כגון:
 • התפתחות פרמיה
 • התפתחות סכום שיעור ביטוח
 • הנחה מדורגת

דיווח קצבאות ויתרות עתידיות
עודכנה חובת דיווח לגבי שדות תחזית לגיל פרישה במוצרים השונים, כך שיתאימו לדרישות חוזר "מסמך הנמקה".
לדוגמה: כעת חובה על היצרנים בקרנות הפנסיה החדשות לדווח סכומי יתרה עתידית וקצבה 
לגיל פרישה, גם כולל הפרשות עתידיות. 

נתוני ניוד נכנס ויוצא: 
נוספו שדות מידע רלוונטיים עבור פרטי ניוד מוצר. הם יופיעו בלשונית "פרטי תקציב" -
פרטי ניוד נכנס - יופיעו תחת "פירוט הפקדות מתחילת השנה" 
פרטי ניוד יוצא  - יופיעו תחת "פירוט משיכות וניודים"

שימו לב כי אלו הם שדות חובה עבור היצרנים רק כאשר הניוד בוצע באמצעות המסלקה (כלומר לאחר פברואר 2020), אולם ייתכן והיצרן יחליט להעביר פרטי ניוד גם במקרים בהם לא בוצע הניוד על ידי המסלקה.

עדכונים בבקשת העברת ייפוי כוח
סוכנים פנסיונים? מהיום בהעברת ייפוי כוח מסוג ב'2 תדרשו למלא גם מספר סוכן פנימי אצל יצרן – 
זהו שדה חובה חדש (עבור סוכנים פנסיוניים בלבד)  - כאשר לגבי כל חברה מנהלת יש למלא בשדה ייעודי את מספר הסוכן הפנימי באותה החברה המנהלת אליה יישלח ייפוי הכוח.
תוספת זו תעזור לגופים המוסדיים לטפל בפנייתכם, בכך שתאפשר להם זיהוי יעיל ומהיר יותר שלכם ושל ההסכם מולם.

גם במענה לבקשת ייפוי כוח חלו מספר שינויים.
החל מהיום מחוייבים הגופים המוסדיים בהעברת מענה מפורט ומסודר לבקשה אשר יכיל:
 • פירוט רשימת מוצרים להם אושר ייפוי כוח
 •  עבור ייפוי כוח ב'2 - פירוט רשימת מוצרים להם לא אושר ייפוי כוח
 •  סיבות הדחייה – כולל הסבר מפורט
 •  אם היו החרגות – פירוט מלא לרשימת ההחרגות – האם התקבל או נדחה
 • האם ייפוי הכוח תקבל למידע בלבד או לביצוע פעולות – לגבי כל מוצר

עדכון פרטים אישיים של חוסכים באמצעות קוד אימות 
החל מהיום יוכלו בעלי רישיון להגיש בקשה לעדכון פרטים אישיים של חוסכים: שם, כתובת, פרטי קשר, שינוי מוטבים ועוד, וזאת ללא צורך בצירוף צילום ת.ז ומסמך עדכון פרטים חתום על ידי הסוכן ועל ידי הלקוח, אלא באמצעות הקלדת קוד אימות ייעודי לבקשה זו.
קוד האימות יופק על ידי החוסכ/ת באתר המסלקה (בדומה לתהליך הקיים היום בבקשות לקבלת מידע מהמסלקה).
הלקוחות יידרשו להכנס לאתר המסלקה, להפיק קוד אימות ולמסור אותו לכם - בעלי הרישיון.
בעת הגשת הבקשה על ידכם תדרשו להקליד את הקוד שנמסר לכם ולסיים את הגשת הבקשה.

בקשה למידע על יתרות פיצויים לחוסך - בגין מעסיק מסויים לתאריך מסויים
נוספה אפשרות חדשה לקבלת מידע על יתרות פיצויים לעובד/חוסך:
תוכלו לבקש את המידע בגין תקופת עבודתו של החוסך אצל מעסיק מסויים ולתאריך מסויים.
 • הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי החוסך או על ידכם - סוכן/יועץ בשם חוסך
 • הבקשה תוגש בגין מעסיק עבר (הבקשה נועדה לצרכי התחשבנות מול מעסיקי עבר)
 • בבקשה יועבר תאריך נכונות מידע מבוקש – המענה יציג נתונים משוערכים למועד זה

שירותי מידע חדשים למעסיקים
מספר פעולות חדשות, הרלוונטיות למעסיקים או למייצגים (מתפעלים) הפועלים בשם מעסיקים שחשוב להכיר!

בקשת מידע עבור עובד חדש:  
 • הגשת בקשה על ידי מעסיק לקבלת מידע בסיסי מכלל הגופים המוסדיים על עובד חדש הנמצא בתהליך קליטה, וטרם צירוף או ביצוע הפקדה ראשונה עבורו.
 • המידע החוזר יהיה מידע בסיסי ויכיל את פרטי המוצרים אליהם בוצעו הפקדות בשנה האחרונה 
 • המידע המתקבל יציג את פרטי הקופה של העמית, תאריך הפקדה אחרונה, את סוג ושיעור ההפרשות, ואת פרטי חשבון הבנק של הקופה. המידע אינו כולל צבירות, דמי ניהול וכיוב'. 
 • בכדי להגיש את הבקשה על המעסיק לקבל קוד אימות ייפוי כוח מהעובד, אשר יופק על ידי העובד באתר המסלקה (מתוך עמוד הבית, בדומה להתליך הקיים היום מול סוכנים בבקשות מידע)
 • שם המעסיק לא יועבר לגופים המוסדיים, אלא רק פרטי העובד
 • הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי מעסיק או מתפעל הרשומים לממשק המעסיקים של המסלקה
 • נציין כי בחודש פברואר צפויה לעלות אפשרות לביצוע התהליך (הגשת הבקשה וקבלת המענה) גם באמצעות הטלפון הנייד בתהליך נוח וידידותי לעובדים ולמעסיקים.

דוחות לצרכי טיוב מערכות שכר -
דוחות אלו יכילו את פרטי החברות המנהלות, הקופות ומספריהן וזאת לצרכי טיוב והתאמה למערכות השכר. שני סוגי דוחות שניתן להפיק:

 • דוח עבור כלל העובדים -  בקשת מעסיק לקבלת מידע בסיסי אודות מוצרים פעילים של כל עובדיו מכלל הגופים המוסדיים 

 • דוח עבור עובד אחד - בקשת מעסיק לקבלת מידע בסיסי אודות מוצרים פעילים של עובד מסויים מכלל הגופים המוסדיים 

סט שירותים זה מהווה שלב נוסף במתן כלים למעסיקים או למתפעלים הפועלים עבורם,
אשר יאפשרו להם לשפר את השירות הניתן לעובדים בתחום הזכויות הפנסיוניות, רצף ותקינות ההפקדות לפנסיה.
תודה שקראתם עד כאן! 
לשאלות נוספות ניתן לפנות אל מוקד השירות שלנו: 076-8020400
המסלקה הפנסיונית מבית סוויפטנס בע"מ, קרית עתידים תל אביב  
טל: 076-8020400 | מייל: helpdesk@swiftness.co.il
שורת כותרת
דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page