30/1/20
תושבות ותושבים יקרים,
 
לאחר איחוד נווה מונוסון ליהוד, נוצרה כפילות בשמות של רחובות אשר יש בה בכדי להטעות את הציבור, בעיות בחלוקת דואר וחלילה מכך, לעכב הגעה של אמבולנס או רכב כיבוי בשעת הצורך.
 
על מנת ולתקן מצב זה אשר עלול לסכן חיי אדם, מבקשת עיריית יהוד-מונוסון לפעול לשינוי שמות הרחובות: מבוא דגנים וסמטת האגוז בשכונת קריית הסביונים.
 
מאחר וסביבת הרחובות הנ"ל קרויה של שם של צמחים ועצים, מבקשת העירייה מהציבור, לקבל הצעות לשמות חלופיים לרחובות אלו התואמים את אופי הסביבה.
 

להלן ההנחיות להצעת שמות חדשים וטופס להגשת ההצעה לשמות חדשים בקטגוריית צומח ארץ ישראל: 
 
  •  יש להגיש הצעה לשמות חדשים לרחובות מבוא דגנים וסמטת אגוז. 
  • ההצעה תכלול שם חדש למבוא דגנים ושם חדש לסמטת אגוז. 
  • ההצעה לשם חדש תהיה מקטגוריית צומח ארץ ישראל
  • לא יתקבלו הצעות לשמות קיימים בעיר שברשימה שלהלן: אגוז, אגוז (הסמטה), ארבעת המינים, אתרוג, האגוז, הגפן, הדגנים, הדר, הורדים, החרוב, הנרקיס, מבוא אלה, מבוא אתרוג, מבוא ברוש, מבוא גומא מבוא דולב, מבוא האירוס, מבוא הדגנים, מבוא הדס, מבוא הזית, מבוא הרדוף, מבוא זהבית, מבוא חבצלת, מבוא חיטה, מבוא טופח מבוא יסמין, מבוא לולב, מבוא ערבה, מבוא שיבולת, מבוא שיפון, מבוא שעורה, מבוא האפרסק, פרחי הבר, צנובר, רימון שקד, תאנה, תאשור, תמר.
  • אנו מבקשים מתושב/ת להגיש הצעה אחת לכל אחד מהרחובות המיועדים לשינוי. 
  • ההחלטה על שינוי שמות הרחובות תובא לאישור ועדת שמות שתגיש המלצותיה למועצת העיר בהתבסס על שקלול הצעותיכם. 
  • יש להגיש את ההצעה לא יאוחר מיום חמישי, 23.2.20. 

דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page