מכון "מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה" והמגמה לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית
בביה"ס למדעי ההתנהגות, במכללה האקדמית תל אביב יפו
שמחים להזמין לסמינר עם
 Dr. Jonathan Shedler

יעילות הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית
רכיביה, יתרונותיה והדרכה חיה

The Efficacy of Psychoanalytic Psychotherapy
What makes it effective 
and how its ingredients contribute to other therapies

בהשתתפות: 
ד"ר עידן אדרקה, ד"ר ענר גוברין, ד"ר דפנה דולברג, 
ד"ר שרון זיו ביימן ופרופ' אוריה תשבי 

הסמינר יתקיים ביום שישי, 22.6.18, בין השעות 8:30-13:30
באודיטוריום בניין כלכלה (בניין 3), המכללה האקדמית תל אביב יפו

הסמינר יתקיים בשפה האנגלית

עלות: 190 ₪ לאנשי מקצוע,  130 ₪ למתמחים, סטודנטים ובוגרי האקדמית,
50 ₪ לסטודנטים באקדמית
תכנית היום:
08:30 - התכנסות
09:00 - פרופ' גילי גולדצויג דיקן ביה"ס למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית ת"א יפו 
09:15 – חלק ראשון 

מנחה:
ד"ר דפנה דולברג ראשת המגמה לפסיכולוגיה קלינית, המכללה האקדמית ת"א יפו
הרצאה פותחת ד"ר שדלר - היעילות של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית
מה הופך אותה ליעילה ואיך הרכיבים שלה יכולים להגביר יעילות של גישות אחרות - הפסיכותרפיה הפסיכודינמית הינה מבוססת ראיות. 
בהתבסס על המאמר שלו מ-2010 שזכה לתהודה בינלאומית עצומה The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy יתאר ד"ר שדלר באופן בהיר ומקיף את שבעת רכיבי הליבה של הפסיכותרפיה הפסיכודינמית בת זמננו. 
הוא יסקור באופן מקיף את הראיות המדעיות לתועלות של הפסיכותרפיה הפסיכודינמית תוך השוואתן לאלו של גישות טיפוליות אחרות, כגון ה-CBT וטיפול תרופתי בדיכאון. 
ד"ר שדלר יתאר גם כיצד הרכיבים הפעילים של כל הפסיכותרפיות היעילות נתרמות מעקרונות פסיכודינמיים כמו העצמת ידע על העצמי, זיהוי תבניות בינאישיות בעייתיות והתמודדות עם בעיות אלו דרך התייחסות ל"כאן ועכשיו" של הקשר הטיפולי. 
(שימו לב כי הקלקה על שם המאמר מובילה אליו).

10:15 – הפסקת קפה
10:30 – דיונים:

ד"ר ענר גוברין - ראש מסלול דוקטורט "פסיכואנליזה ופרשנות" בתוכנית לפרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן. 
הקהילה הפסיכואנליטית מחקרית והשפעה על העולם הפסיכואנליטי.  

ד"ר עידן אדרקה - מרצה בכיר בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. 
מחקר קליני עדכני על טיפול דינמי, CBT וגמישות כערך טיפולי.  

ד"ר שרון זיו-ביימן - מנהלת מכון "מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה" המכללה האקדמית ת"א יפו.
מדוע לא אינטגרציה?  

11:00 – תגובתו של ד"ר שדלר ודיון עם הקהל
11:30 – ארוחת צהרים קלה

12:00 – חלק שני
מנחה: פרופ' אוריה תשבי ראשת המגמה לפסיכולוגיה קלינית ומנהלת מרכז פרויד באוניברסיטה העברית.
הדרכה חיה עם ד"ר שדלר החלק השני של היום יתמקד בעבודה הקלינית בהתבסס על המושגים שיוצגו בהרצאה. ד"ר שדלר יקיים הדרכה חיה על הבמה. 
הצגת המקרה וההדרכה החיה יאפשרו להדגים את פעולתם של רכיבי הליבה של הפסיכותרפיה הפסיכודינמית וההתערבויות הטיפוליות המרכזיות הנגזרות מהם, תוך דגש על פורמולציה פסיכודינמית של המקרה כמפת דרכים להצלחת הטיפול הפסיכודינמי. 
ההדרכה החיה תכלול תיאור קצר של המקרה והדרכה על הבמה בשילוב משחק תפקידים. היא תתבסס על אבחון המקרה באמצעות 
ה- Shedler-Westen Assessment Procedure) SWAP)
הכלי פותח במשך למעלה מ- 20 שנה ומתוקף באמצעות למעלה מ- 100 מאמרים. 
הוא נשען על ידע קליני תוך שימוש בידע מחקרי וכלים פסיכומטריים לייצר אבחון של הדינמיקה האישיותית של המטפל על סמך 200 פריטים אליהם מתייחס המטפל. ניתן ללמוד על הכלי בהרחבה באתר www.SWAPassessment.org

13:00 – תגובות המתדיינים ודיון עם הקהל    
13:30 – סיום
דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page