האקדמיה למקצועות החשמל
טופס הרשמה לימי עיון מקצועיים
והתחייבות כספית
  • מספר המקומות בקורס מוגבל. רק תשלום בפועל מבטיח את מקומם של המשתתפים
  • בקשות לביטול הרשמה בכתב בלבד. יש לוודא עם ההנהלה כי הבקשה התקבלה. במקרה של הגשת בקשה לביטול הרשמה עד 14 יום לפני מועד פתיחת הקורס, דמי הרישום ושכר הלימוד אם שולם, יוחזרו במלואם. במקרה של הגשת בקשה לביטול הרשמה מ 14 יום לפני מועד פתיחת הקורס, שכר הלימוד לא יוחזר.
  • פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים. שני-טק רשאית לשנות את מתכונת הלימוד (ת. פתיחה, ימים ושעות) כל זה בתיאום מראש עם הנרשמים
  • במקרה של אי פתיחת קורס דמי הרישום ושכר הלימוד יוחזרו במלואם למשלם.
דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page