זימון תורים מקוון עיריית יהוד-מונוסון בשגרה החדשה
להלן הנחיות הגעה למשרדי העירייה לקבלת קהל בשגרה החדשה:
● החל מיום 09.03.21 הגעה לבניין העירייה תיעשה במחלקות מטה בזימון תור מראש**
● בהגעה לבניין העירייה מקבל/ת השירות שביצע זימון תור מקוון - יציג לשומר בכניסה את האישור שקיבל לגבי מועד ושעת הפגישה אדם ששמו אינו רשום ברשימה לא יורשה להיכנס לבניין העירייה.
יורשו ליורשו להיכנס לבניין העירייה:
א. תושבים שהשלימו 2 מנות חיסון ועבר לפחות שבוע ממועד המנה השנייה (הצגת תעודת מתחסן\תו ירוק).  ב. תושבים בעלי תעודת מחלים (הצגת תעודת מחלים)
ג. ילדים עד גיל שנה.
● יש להגיע עם מסיכה לבניין העירייה ולהימצא איתה בכל זמן השהייה בעירייה, לרבות ישיבה בקבלת קהל.
● יש להגיע לכל היותר 10 דקות לפני שעת הפגישה המיועדת.
● לנכנס/ת לבניין תבוצע מדידת חום ע"י השומר בכניסה וכן הוא יידרש למלא הצהרת בריאות וטופס פרטים אישיים ולמסור אותם לשומר בכניסה.
● מבקש/ת השירות יוכל/תוכל להגיע למשרדי העירייה בליווי אדם אחד בלבד.

** למעט:
1. תושב/ת בעל/ת תעודת נכה
2. תושב/ת מעל גיל 80
3. תשלום ארנונה בקופת העירייה (אשראי/המחאה/מזומן)

קבלת קהל באמצעות זימון תור טלפוני:
האגף לשירותים חברתיים, מזכירות טלפון: 03-5391218/ 03-5391222
האגף לאיכות הסביבה, מזכירות טלפון: 03-5391252
התחדשות עירונית יסמין אגת זלמן : 035391298

שאר אגפי העירייה והמחלקות השונות זימון תור מקוון בלבד. 
  לזימון תור לחצו על אחד מהכפתורים הבאים: 
דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page