טופס הגשת תלונה לוועדת האתיקה ותלונות הציבור 
פרטי המתלונן
 פרטי הנילון
מהות התלונה
נספחים רלוונטיים נא לשלוח למייל VADOT@insurance.org.il
רח' המסגר 42, ת.ד. 57696 ת"א 6157602 | טל: 03-6396676 | פקס: 03-6396322
דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page