סיכום חודש יולי במועצה
פעילות הנהלת המועצה
פעילות הנהלת המועצה בסיורי שטח
דיווחים מתוך היישובים
חינוך וספורט
תרבות
תודה!
תודה גדולה לוועד האגודה של שדמות דבורה אשר דחה פה אחד את המתווה הקיים העומד בין חברת רימון לבין המושב בנושא הקמת חוות טורבינות רוח.
מטה מול מטה עם מרכז המועצות האזוריות
התקיימה ישיבת 'מטה מול מטה' בה הוצגו הצרכים, החסמים, והאתגרים העומדים בפני המועצה והם נכונים לכלל המועצות האזוריות. מטרתו של מרכז המועצות היא לקדם נושאיים רוחביים אל מול השלטון המרכזי ובעיקר בתחומים של תשתיות ביישוב הישן, כבישים ומבני ציבור, מדד החברתי-כלכלי, מפטמות במושבים, אנרגיות מתחדשות ועוד.  
סיור שטח עם חה"כ מיקי חיימוביץ 
סיור מקצועי של חה"כ מיקי חיימוביץ בנושאי אתגרי איכות הסביבה, בדגש על מפטמות וטורבינות רוח ביישובי תא השטח הדרומי של המועצה. חיימוביץ הגיעה לשמוע וללמוד את הנושאים המרכזיים בתחומי איכו"ס וקיבלה מספר סקירות מפי חקלאים במרחב, נציגי מליאה וועדים מקומיים ובהובלתו של ראש המועצה.
סיור של חה"כ אופיר סופר
חה''כ אופיר סופר סייר השבוע במועצה עם ראש המועצה האזורית וסגנו, השניים הציגו בפני הח''כ את האתגרים והקשיים איתם מתמודדת המועצה וכיצד יכולה הממשלה לסייע לו, ובדגש על קידום פרויקטים חינוכיים ויצירת מקומות תעסוקה נוספים. 
כינוסה הראשון של מליאת החינוך
מליאת החינוך בהובלתה של הנהלת המועצה ומנהלת המחלקה החדשה לימור ספראי, מורכבת מנציגים ממגוון ממשקים: אגף החינוך, מליאת המועצה, וועדי היישובים, נוער המרחב ואנשי מקצוע וחינוך. המליאה עתידה לדון בנושאים חינוכיים מהותיים ועקרוניים ובשאלות חינוכיות, ותפקידה להיות שותפה לדרך החינוכית של המועצה. המליאה תפעל באמצעות 3 ועדות משנה - הגיל רך, בתי ספר, חינוך בלתי פורמלי. וועדות המשנה יפעלו באופן שוטף לאורך כל השנה וידונו בנושאים הרלוונטים לועדה שלהם, ואחת לחצי שנה מליאת החינוך הרחבה תתכנס לדיון וסיעור מוחות כולל.
מפגש ראשי רשויות עם שר הכלכלה אלי כהן
בפגישה שהתקיימה בירושלים עם שר הכלכלה אלי כהן נדון נושא קידומו ופיתוחו של אזה"ת כדורי, זאת תוך שותפות של 3 הרשויות. נדון הצורך לצאת לבדיקת התכנות משמעותית למטרת קידום ופיתוח שטח זה בתחום התעשיה עתירת הידע. השר הוא שותף משמעותי בתהליך והוא מכיר בחשיבות של פיתוח הגליל והוא נכון לסייע בנושא זה ובתחומים נוספים.
הצגת התב"ע הגדולה לתושבי אילניה
בנוכחות מלאה ושיח ארוך עם תושבי אילניה. התב"ע כבר הופקדה אך ישנן מספר נקודות משמעותיות הדורשות פתרון. כולנו תקווה כי בסיום התהליך יתאפשר למועצה קידום תכנון ופיתוח המושב אילניה כפי יתר המושבים במועצה.
סיור במרכז 'גוגיה' של רשת אמי"ת 
בסיור השתתפו ראש המועצה, סגנו וחבר המליאה שלום אשכנזי מלביא בשבתו כיו"ר ועדת המשנה לבתי הספר במועצה. הגוגיה הנו מכלול משנה חינוכית המכוון אל בית הספר העתידי, וזאעת האמצעות, שפה חדשה, למידה אחרת, ותרבות חינוכית חדשה. נציגי המועצה הגיעו בכדי להתרשם ולבחון הליכי מחשבה פדגוגית המשליכים על היבטי התכנון הפיסי. נוסף על כך העמיקו בתפיסת הגוגיה בדבר עיצוב מרחבי הלמידה בבתי הספר.
קורס מפקדי יקל״ר  
רס״ן יובל קרן וסגן יניב מינס משדה אילן סיימו שבוע ראשון במילואים (מתוך שניים) בקורס מפקדי יקל״ר (יחידת הקישור בין הרשות לפיקוד העורף)- יובל החליף את ניצן פלג ראש המועצה כמפקד יקל״ר הגליל התחתון ויניב נכנס כסגנו.
מגרש הספורט החדש בארבל במלוא הדרו  
זהו הפרויקט הראשון אותו החלה הנהלת המועצה החדשה מתחילת דרכו. בעוד ימים אחדים ייבדק ויאושר על-ידי בודק בטיחות מוסמך ויפתח לרווחת התושבים.
פסטיבל הרימון ה-2 בבית רימון
טד פלילי במועדון המחלבה בשדמות דבורה
מיזם 'טד גלילי' הפופולרי עסק החודש בפלילים. אנו ממליצים לכם לעקוב באופן קבוע אחר פרסומי 'טד גלילי' וליהנות מערבי הרצאות מעניינות ומסקרנות במגוון תחומים. המיזם בהובלת מרכז צעירים.
תנועות הנוער
כתשעים מדריכים/ות ופעילים/ות סיימו את סמינרי ההדרכה בתנועות הנוער "בני עקיבא" והתנועה החדשה. כעת חוזרים ליישובים לשנת הדרכה משמעותית.   
סיירת "זמן נוער" בסבב ליילי בכל יישובי המועצה
סדנת החייאה לפעוטות בשת"פ ביה"ח פדה-פוריה ומרכז צעירים
אליפות מרכזי הצעירים בכדורגל במגרש השחב"ק בגבעת אבני
פז עפרוני שהיה יו"ר ועדת הספורט של המועצה קיבל מגן על תרומתו רבת השנים לקידום הספורט בגליל התחתון - תודה פז!
ערב מאמנים לסיום שנת הפעילות והיערכות לשנת הפעילות הבאה
הצגת הילדים הדייג ודג הזהב בספריה האזורית בכדורי 
האירוע השנתי לשחזור קרב קרני חיטין 
ערב נשים בכפר נהר הירדן בהובלת מחלקת תרבות
שירי מימון בפארק המעיין במסגרת שת"פ בין המועצות ובימות פיס
עדכונים ואירועים
כרטיסים לטד גלילי ניתן לרכוש כאן
מדריך למבקר בגליל התחתון נמצא כאן
הירשמו לקבלת עדכונים
דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page