בהשתתפותי בהגרלה דרך טופס זה אני מסכים לקבל מידע שיווקי, הצעות ופרסומות מחברת שוגרבייבי וכן משותפיה העסקיים וצדדים שלישיים עמם החברה עובדת או יעבדו בעתיד (להלן: "הגופים"). ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור לגופים את המידע ומסירתו היא לפי רצוני והסכמתי בלבד. ידוע לי שהמידע שיתקבל ממני עשוי לשמש למטרות שיווק כולל למשלוח פרסומ.ת באמצעות דואר אלקטרוני, פקס, SMS,email , פקס וטלפון וכן למטרות דיוור ישיר, השתתפות בסקרים ושירותים נוספים. הגופים יהיו רשאים להעביר את המידע לצדדים שלישיים וכן להוסיף למידע מידע ממקורות אחרים. בשליחת הטופס אני מביע את הסכמתי לתנאי השימוש של האתר.


המבצע הסתיים
תודה לכל המשתתפים
דף זה נוצר במערכת פולסים Easy Page